EQUIP ESTIU JOVE

COORDINACIÓ D'ESTIU JOVE
Ignasi Massó

EQUIP DE DINAMITZACIÓ
Electra Dumons
Mohamed Arbane
Jordi Ruiz
David Tomàs


Comentaris